O stresu

Co je to stres

Stres je přirozenou reakcí na situace, které člověka vystavují náročným podmínkám. Může být způsoben jak fyzickými, tak i emocionálními vlivy a projevuje se různými způsoby v závislosti na jednotlivcích.
Krátkodobý stres může být stimulující, zatímco dlouhodobý a nekontrolovaný stres může negativně ovlivnit zdraví a životní pohodu. Je důležité se naučit efektivně zvládat stres prostřednictvím relaxačních technik, fyzické aktivity, podpory od ostatních a péče o celkové zdraví.
 
Biologický stres
Reakce těla na stresory, které mohou zahrnovat infekce, zranění potravinové alergie a další podobné vlivy.

Psychologický stres
Reakce člověka na situace, které jsou pro něj náročné a vyžadují zvýšenou pozornost. Může být způsoben pracovním vytížením, osobními problémy nebo emocionálním vypětím aj.
Psychologický stres může mít pozitivní (krátkodobý stres) i negativní (dlouhodobý, nekontrolovaný stres) účinky na jednotlivce.

Příčiny stresu = Stresory

Mezi nejčastější stresory biologického stresu patří:
 

1. Imunitní systém se snaží bojovat proti infekci a tím se zvyšuje hladina kortizolu v těle.
2. Zranění, jako jsou například zlomeniny, popáleniny nebo řezné rány, jsou velmi bolestivé a tělo na ně reaguje stresovou reakcí. Kortizol pomáhá tělu lépe absorbovat bílkoviny a zrychluje hojení ran.
3. Alergické reakce na potraviny, pyl, prach a další látky mohou způsobit stresovou reakci v těle. Tělo se snaží bojovat proti alergenu a způsobuje zánět, což může vést k zvýšení hladiny kortizolu.
4. Chronická onemocnění, jako jsou například diabetes, hypertenze nebo artritida, mohou být velmi stresující pro tělo. Tyto stavy mohou vést k narušení hormonální rovnováhy v těle a zvýšení hladiny kortizolu.
5. Fyzický stres, který je způsoben náročnou fyzickou prácí, ale i repetitivní pracovní zátěží nebo pracovní aktivitou ve statické poloze např. v sedu. Tento typ stresu může být způsoben jak pracovním, tak i osobním životem. Z pohledu pracovní zátěže může být fyzický stres způsoben náročnou fyzickou prací, jako je například těžké zvedání, nošení těžkých břemen, nebo práce na pásu. Do fyzického stresu patří i monotónní práce, která může být jedním z faktorů, které vedou k vysokému stresu u zaměstnanců. Monotónní práce znamená, že pracovníci vykonávají stejné úkoly opakovaně, bez výrazných změn a bez možnosti projevit kreativitu nebo samostatnost. Tento typ práce může být velmi nudný a způsobit, že se pracovníci cítí demotivovaní a unavení. Zvládnutí fyzického stresu závisí na mnoha faktorech, jako jsou zdravotní stav, věk, pohlaví, a další.

Mezi nejčastější stresory psychického stresu patří:
 

1. Pracovní stres může zahrnovat vysokou pracovní zátěž, nejistotu ohledně zaměstnání, špatné vztahy s kolegy nebo nadřízenými, nebo neschopnost najít rovnováhu mezi prací a osobním životem.
2. Finanční stres může zahrnovat problémy s placením účtů, nezaměstnanost, dluhy a další finanční problémy.
3. Osobní stres může zahrnovat problémy s vztahy, rozvod, smrt blízkých, nebo jiné životní změny, které mohou být emočně náročné.
4. Zdravotní stres může být způsoben zdravotními problémy, jako jsou například chronické onemocnění, zranění, nebo nemoci. Už samotným vnímáním a existencí nemoci. 
5. Sociální stres může zahrnovat pocit osamělosti, izolace, nebo pocit, že se jedinec necítí součástí společnosti.

Psychologický stres může mít negativní účinky na tělo a duševní zdraví, včetně úzkosti, deprese, nespavosti, podrážděnosti a dalších problémů. Proto je důležité, aby jedinec našel způsob, jak s tímto stresem pracovat. To může zahrnovat cvičení, relaxaci, meditaci, terapii nebo další formy podpory. Zaměstnavatelé mohou také pomoci snížit psychologický stres tím, že zajistí, aby pracovníci měli adekvátní podporu a zdroje, jako jsou například programy zaměřené na duševní zdraví a prevenci stresu.

Jak se může projevovat

Fyzické projevy 

• únava
• ospalost
• bolesti hlavy
• zvýšený srdeční tep
• svalové napětí
• trávicí potíže
• snížené libido

Psychické projevy

• úzkost
• podrážděnost
• pocit napětí nebo smutku
• problémy s koncentrací
• snížená sebedůvěra
• náladové výkyvy

Sociální projevy

• izolace
• obtíže v komunikaci
• konflikty ve vztazích
• snížená produktivita

Věděli jste, jak dlouhodobý stres ovlivňuje zdraví?

Odhaduje se, že v ČR úzkostnou poruchou trpí 1,5 milionu lidí.
Zvýšené uvolňování stresového hormonu – kortizolu brání usnutí a kvalitnímu spánku.
Stres je příčinou více než 60 % všech druhů lidských onemocnění.
Stres snižuje celkovou imunitu organismu.
Stres může vést k obezitě.
Stres může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění, které je nejčastější příčinou úmrtí v ČR. (ČSÚ, 2018)

Jak na stres

1. Hýbejte se a užívejte si čas v přírodě
 3. Zpomalte a neřešte rychle, co není opravdu nutné nebo co nemůžete ovlivnit. Zaměřte se jen na to, co můžete změnit.
 4. Berte život s nadhledem, hodně se smějte
 5. Nepodceňujte spánek a pravidelně odpočívejte
 6. Zkuste být alespoň chvíli offline
 7. Soustřeďte se na to, co děláte právě teď
 8. Učiňte každý den jedinečným, vždy je na co se těšit
 9. Dělejte něco pro ostatní a s ostatními
10. Scházejte se s lidmi, kteří vás nabíjejí. Najděte podporu u přátel, rodiny nebo u odborníků, kteří vám mohou pomoci zvládat stres. 

Další tipy pro snadnější zvládání negativního stresu